Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu na zasadach określonych w polityce prywatności.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do esklep.iung.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 05.2019. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.09.2021.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: niektóre elementy strony mogą być częściowo dostępne, ponieważ sklep zbudowany jest na zewnętrznym systemie do którego, nie ma dostępu i nie można dokonać właściwych modyfikacji lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.09.2021. Deklaracja została sporządzona w wyniku samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Bany, mbany@iung.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 4786728. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępność architektoniczna

Pałac Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8
Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest jedno miejsce parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach, ul. Krańcowa 8
Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada schodów wejściowych. Istnieje możliwość skorzystania z windy. Jest przystosowana toaleta oraz parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Centrum Szkoleniowo Kongresowe w Puławach, al. Królewska 17
Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu od części szkoleniowej. W obiekcie są windy. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W celu dostania się do części szkoleniowej można skorzystać z podjazdu, jakim dysponuje restauracja znajdująca się obecnie w dzierżawie. W wynajętej części hotelowej i restauracyjnej są dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych.
 
Na teren obiektów użytkowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Instytut nie zapewnia tłumacza języka migowego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl